i+d=pumpún

Pumpún Dixital. Marqués de Valadares, 14, 5º Ofic 10. APP DEV. Desenvolvemos aplicacións para o ollo e o oído I+D+i PLUS.

2*Touch Lois Pereiro

Un traballo encargado por Ouvirmos.com deunos a oportunidade de construir un interface multimedia para coñecer a obra do escritor galego Lois Pereiro, a quen adica este ano o Día das Letras Galegas. O interface está composto por 2 elementos:

*Unha PANTALLA TÁCTIL de gran tamaño flotando horizontalmente sobre unha caixa negra

*Un MURO VERTICAL de 2×3.5 metros sobre o que se desprega unha liña de tempo da súa vida e obra incluíndo pequenas pantallas incrustadas (marcos dixitais).

Estase estes días programando o interactivo, que correrá nun monitor de 46″ ELO 2Touch cun ordenador incrustado (sin ventiladores), o monitor utiliza unha tecnoloxía basada en son : “Acoustic Pulse Recognition”.

Vaise traballar sobre un Celeron de dobre núcleo con tan só 1gb de ram, suficinte para mover un navegador como Opera 11 ou Chrome 11 dev cunha aplicación programada enteiramente en HTML5 (Canvas) incluíndo jQuery, CSS3 e posiblemente Jsonp. Nuns días publicamos máis detalles do proceso.

VER OS DETALLES DO PROXECTO

This entry was written by chiu longina, posted on 22 Febreiro, 2011 at 12:35, filed under Blog, Hardware and tagged , , , , , , . Leave a comment or view the discussion at the permalink.

Plugin jsonp SPIP

Descrición

O plugin “jsonp” da a posibilidade a SPIP de xerar un arquivo jsonp con contidos dos artigos publicados, para poder acceder a eles dende dominios diferentes ao que se atopa instalado o CMS.

Para tal efecto se crean dous arquivos:

1. o chamado jsonp-all que inclúe por defecto todos os campos que se poden poñer nun artigo máis os documentos adxuntos ao mesmo. Cuxa url sería http://url_do_sitio_spip/spip.php?page=jsonp-all
Exemplo en liña: http://www.berio.alg-a.org/spip.php?page=jsonp-all

2. o chamado jsonp que é configurable e permite poñerlle só aqueles campos que se queren dar a difundir. Así como os documentos clasificados por tipo.Cuxa url sería http://url_do_sitio_spip/spip.php?page=jsonp
Exemplo en liña: http://www.berio.alg-a.org/spip.php?page=jsonp

Baixar

Podes baixar o plugin no seguinte enderezo: plugin jsonp SPIP

Compatibilidade

O plugin é compatible coas seguintes versións de SPIP: SPIP 2.1
Asimesmo precisa da instalación do plugin CFG

Configuración

Para a súa configuración é preciso ter instalado o plugin CFG.

Este é o panel de configuración que afectará tan só ao arquivo jsonp:

Onde podemos ver que se permite seleccionar as seccións que conteñen os artigos que queremos que aparezan no jsonp, así como o número de artigos e os campos, que son: sobretítulo, título, subtítulo, descrición, cabeceira, pé, visitas, popularidade, idioma, notas, introducción, url do artigo, logotipo, logotipo de paso de rato, palabras clave, audios, imaxes e documentos.

Lectura do jsonp por jQuery

A chamada ao jsonp a través de jQuery debe ser feita coa variable callback=?, é decir, a url debería ser a seguinte (sustituíndo “url_da_miña_paxina” pola url verdadeira da túa páxina):
http://url_da_miña_paxina/spip.php?page=jsonp&callback=?
ou o que é o mesmo en código SPIP:

[(#URL_PAGE{jsonp})&callback=?]
o
[(#URL_PAGE{jsonp-all})&callback=?]

O plugin trae un exemplo de como poder ler o jsonp a través de jQuery. Que podedes consultar aquí: http://www.berio.alg-a.org/spip.php?page=example-load-jsonp

De todas formas aquí tedes o código, seguindo a documentación propia de jQuery respecto ao jsonp:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function(){
		$.getJSON('[(#URL_PAGE{jsonp})&callback=?]', function(data){
			$.each(data, function(entryIndex, entry){
				var li_id = "articulo_" + entry['id_article'];
	     	$("ul#warper").append(
	     		"<li class='articulo' id='" + li_id + "'><ul></ul></li>"
	     	);
	     	$("li#" + li_id + " ul").append(
	     		"<li><span>titulo: </span>" + entry['titre'] + "</li>"
	     		+"<li><span>id: </span>" + entry['id_article'] + "</li>"
	     		+"<li><span>sobretitulo: </span>" + entry['surtitre'] + "</li>"
	     		+"<li><span>subtitulo: </span>" + entry['soustitre'] + "</li>"
	     		+"<li><span>url: </span>" + entry['url_article'] + "</li>"
	     		+"<li><span>descriptivo: </span>" + entry['descriptif'] + "</li>"
	     		+"<li><span>cabeceira: </span>" + entry['chapo'] + "</li>"
	     		+"<li><span>pe de artigo: </span>" + entry['ps'] + "</li>"
	     		+"<li><span>visitas: </span>" + entry['visites'] + "</li>"
	     		+"<li><span>popularidade: </span>" + entry['popularite'] + "</li>"
	     		+"<li><span>idioma: </span>" + entry['lang'] + "</li>"
	     		+"<li><span>notas: </span>" + entry['notes'] + "</li>"
	     		+"<li><span>introduccion: </span>" + entry['introduction'] + "</li>"
	     		+"<li><span>logo: </span>" + entry['logo_article'] + "</li>"
	     		+"<li><span>logo de substitucion: </span>" + entry['logo_article_survol'] + "</li>"
	     	);
	   	});
	  	});
	});
</script>

Co correspondente html:

1
2
3
4
<body>
<ul id="warper">
</ul>
</body>

No que tan só hai un “ul” contenedor, xa que o resto do html é cargado dinamicamente co código javascript ao ler o jsonp.

This entry was written by berio, posted on 21 Febreiro, 2011 at 14:48, filed under Plugins and tagged , , , , . Leave a comment or view the discussion at the permalink.