i+d=pumpún

Pumpún Dixital. Marqués de Valadares, 14, 5º Ofic 10. APP DEV. Desenvolvemos aplicacións para o ollo e o oído I+D+i PLUS.

Plugin Jsonp Gis

This is a plugin we initially developed for building soundmap mashups.
Its name is Jsonp Gis Plugin and so far it is done for the CMS SPIP. In the future there will be also a WordPress version.

You can download it from SPIP-Zone server:
Jsonp-gis SPIP plugin

The plugin is just two jsonp files that work as an API. It allows people to get the geolocated content from a SPIP site and show it in a different server.

jsonpgis_all.html

The first file is jsonpgis_all.html and it is loaded as follows:
http://urlofmywebsite/spip.php?page=jsonpgis_all

It lists all geolocated articles. The tags that are included in the json are:

 • latitude
 • longitude
 • id

The reason why it has so few tags is because we want to load a high number of articles at once, and we want to make it fast. So we only put the information necessary for locating a marker in a map, which is latitude and longitude. We also put the id of the article because we could need it if we want to get more information about the article, using the other file of the plugin: jsonpgis_one.html

We can add several parametres ir order to get the results we want to achieve:

id_rubrique
It returns articles from a given “rubrique”
We should always pass at least one rubrique as a parameter. If we don’t do so, we get 0 results.
example: http://urlofmywebsite/spip.php?page=jsonpgis_all&id_rubrique=1

callback
It returns jsonp instead of json
example: http://urlofmywebsite/spip.php?page=jsonpgis_all&id_rubrique=1&callback=?
This is how json looks like:

[{"lat": "43.1791","lon": "-7.45435","id":"1891"},{"lat": "43.3115","lon": "-8.54908","id":"1889"}]

And this is how jsonp looks like if we pass “?” as the callback parameter:

?([{"lat": "43.1791","lon": "-7.45435","id":"1891"},{"lat": "43.3115","lon": "-8.54908","id":"1889"}])

id_auteur
it returns articles from a given editor-user
example: http://urlofmywebsite/spip.php?page=jsonpgis_all&id_rubrique=1&id_auteur=1

recherche
it returns articles from a given search request
example: http://urlofmywebsite/spip.php?page=jsonpgis_all&id_rubrique=1&recherche=water

id_mot
it returns articles from a given tag
example: http://urlofmywebsite/spip.php?page=jsonpgis_all&id_rubrique=1&id_mot=1

limit
it limits the number of articles the query returns. For example, if we put limit=10, we only get 10 articles
example: http://urlofmywebsite/spip.php?page=jsonpgis_all&id_rubrique=1&limit=10

All parameters can be combined in order to get different results.
For example, with the following query we get a jsonp with the last 20 articles from rubrique=1, autor=3 that include the word “water”:
http://urlofmywebsite/spip.php?page=jsonpgis_all&id_rubrique=1&id_auteur=3&recherche=water&limit=20&callback=?

Here is an example of how this jsonp looks like:

[
	{
		"lat": "43.1791",
		"lon": "-7.45435",
		"id":"1891"
	},{
		"lat": "43.3115",
		"lon": "-8.54908",
		"id":"1889"
	},{
		"lat": "43.3112",
		"lon": "-8.55329",
		"id":"1888"
	}
]

jsonpgis_one.html

The second file is jsonpgis_one.html and it is loaded as follows:
http://urlofmywebsite/spip.php?page=jsonpgis_one&id_article=xxx

It lists all information related to an article. The tags that are included in the json are:

 • title: Title of the article
 • description: Description of the article
 • date: Date when the article was published in standar format
 • permalink: The permalink to the article
 • url_sound: The url of the sound attached to the article. It only lists the last sound attached
 • url_image: The url of the image attached to the article. It only lists the last image attached, which is 400px width and has proportional height.
 • lat: latitude
 • lon: longitude
 • user: name of the user who published the article
 • id: id of the article

It is possible to pass two parameters: id_article and callback:

id_article
it is mandatory to add this parameter. It corresponds to the id of the article from which we want to get information. If we don’t do so we get no result.
example: http://urlofmywebsite/spip.php?page=jsonpgis_one&id_article=322

callback
It returns jsonp instead of json
example: http://urlofmywebsite/spip.php?page=jsonpgis_one&id_article=322&callback=?

Here is an example of how this jsonp looks like:

{
	"title":"Title of the article",
	"description":"Description of the soundscape",
	"date":"2011-10-09 13:33:47",
	"permalink":"http://urlofmywebsite/title-of-the-article",
	"url_sound":"http://urlofmywebsite/IMG/mp3/name-of-the-audio-file.mp3",
	"url_image":"http://urlofmywebsite/IMG/mp3/name-of-the-image-file.jpg",
	"lat":"41.956",
	"lon":"-8.82992",
	"sound_tracker":"user",
	"id":"322"
}

This entry was written by berio, posted on 30 Xaneiro, 2012 at 16:58, filed under Plugins and tagged , , . Leave a comment or view the discussion at the permalink.

Whatif PLugin + APP

Vimos de publicar un plugin para o xa framework WordPress co que abrimos conexión entre o theme Whatif (proxecto de Ecosistema Urbano) e un dispositivo Android (dende 1.6 ata 2.3.4 Gingerbread). Foi un parto longo, sobre todo porque o protocolo XML-RPC de WordPress ten limitacións importantes como a posibilidade de usar Custom Taxonomies ou os Custom Post Types. Tivemos que escribir código no plugin para habilitar estas novas funcións que forman parte do Framework Whatif.

A APP Android, que tamén foi programada no Estudo Pumpún, foi escrita seguindo o traballo da orixinal WordPress for Android e permite, entre outras…

“[…] introducir y etiquetar mensajes desde cualquier lugar, detectando automáticamente tu posición o dejándote elegirla, e incluyendo la posibilidad de adjuntar una fotografía en el mismo momento de publicar. También permite la consulta del contenido por ubicación, etiquetas, galería imágenes o lista de mensajes.”

Que é Whatif Móvil?

Como o seu propio nome indica, é a aplicación móbil de Whatif, concibida para consultar e publicar entradas desde calquera lugar, cunha interfaz secuencial similar pero adaptada á pantalla dun smartphone. Esta aplicación conéctase con calquera instalación da versión web de Whatif, sincronizando con esta os textos da interfaz e os contidos.

E o Plugin Whatif?

É o interface entre a máquina Android e o Framework Whatif. Son varias as funcións que incorpora e que foron necesarias para habilitar esta comunicación entre máquinas:

*Activa automaticamente o protocolo XML-RPC de publicacion remota en wordpress (por defecto ven desactivado).
*Ampla os métodos de entrada via protocolo XML-RPC (como a posibilidade de ler dinámicamente taxonomías especiáis).
*Permite a publicación de novos post que incorporan estas Custom Taxonomies.
*incorpora miniaturas na lista de post que se visualizan no panel de control de WordPress.
*Define as dimensións por defecto da miniatura saltándose a configuracioón por defecto de WordPress.

__

Detalles no código do Plugin

Por exemplo, esta función ben simple, activa o protocolo XML-RPC do WordPress si non estivera activado.

1
2
3
// AUTOMATICALLY TURNS THE XML-RPC PROTOCOL ON IN WORDPRESS
// ACTIVA AUTOMATICAMENTE EL PROTOCOLO XML-RPC DE PUBLICACION REMOTA EN WORDPRESS
update_option('enable_xmlrpc', '1');

Este outro cacho de código engade esa vista de miniaturas á lista de entradas no wordpress. Engade unha columna á dereita e dunha ollada permite coñecer cales post levan asociada unha imaxe (moi importante para o modo de visualización de imaxes da APP Android)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
// ADD TUMBNAILS IN MANAGE POST/PAGES LIST
// INCORPORA MINIATURAS EN LA LISTA DE POST QUE SE VISUALIZA EN EL PANEL DE CONTROL DE WORDPRESS
 
if ( !function_exists('AddThumbColumn') && function_exists('add_theme_support') ) {
  // for post and page
  add_theme_support('post-thumbnails', array( 'post', 'page' ) );
  function AddThumbColumn($cols) {
    $cols['thumbnail'] = __('Thumbnail');
    return $cols;
  }
  function AddThumbValue($column_name, $post_id) {
      $width = (int) 60;
      $height = (int) 60;
      if ( 'thumbnail' == $column_name ) {
        // thumbnail of WP 2.9
        $thumbnail_id = get_post_meta( $post_id, '_thumbnail_id', true );
        // image from gallery
        $attachments = get_children( array('post_parent' => $post_id, 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image') );
        if ($thumbnail_id)
          $thumb = wp_get_attachment_image( $thumbnail_id, array($width, $height), true );
        elseif ($attachments) {
          foreach ( $attachments as $attachment_id => $attachment ) {
            $thumb = wp_get_attachment_image( $attachment_id, array($width, $height), true );
          }
        }
          if ( isset($thumb) && $thumb ) {
            echo $thumb;
          } else {
            echo __('None');
          }
      }
  }
  // for posts
  add_filter( 'manage_posts_columns', 'AddThumbColumn' );
  add_action( 'manage_posts_custom_column', 'AddThumbValue', 10, 2 );
  // for pages
  add_filter( 'manage_pages_columns', 'AddThumbColumn' );
  add_action( 'manage_pages_custom_column', 'AddThumbValue', 10, 2 );
}

E atención a estoutro que permite automatizar a Featured Image de cada artigo/post. Unha das formas de visualización de propostas/artigos da aplicación para Android é a través das imaxes que os usuarios toman da rúa con seus teléfonos. Cando o teléfono saca unha foto (ou adxunta unha da galería persoal), pégase ó artigo que está publicando e a imaxe envíase no momento da publicación. Pois ben, este cacho de código que se pode ver a continuación, permite que anque unha imaxe non se defina como Featured Image nun artigo/post de WordPress, a función colle a primeira imaxe do post e a define como Featured Image, o que permite navegar a través das imaxes e tamén visualizar a lista delas na propia lista de artigos no wordpress.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
// CONVERTIR AUTOMATICAMENTE LA PRIMERA IMAGEN ASOCIADA A UN POST EN IMAGEN DESTACADA
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) {
 
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
 
   function easy_add_thumbnail() {
 
     global $post;
 
     $already_has_thumb = has_post_thumbnail();
 
       if (!$already_has_thumb) {
 
       $attached_image = get_children( "post_parent=$post->ID&post_type=attachment&post_mime_type=image&numberposts=1" );
 
             if ($attached_image) {
 
                foreach ($attached_image as $attachment_id => $attachment) {              	
                add_post_meta($post->ID, '_thumbnail_id', $attachment_id, true);                 
                }   
 
              }
 
            }
   } // fin funcion
 
 add_action('the_post', 'easy_add_thumbnail');
 
 // hooks added to set the thumbnail when publishing too
 add_action('new_to_publish', 'easy_add_thumbnail');
 add_action('draft_to_publish', 'easy_add_thumbnail');
 add_action('pending_to_publish', 'easy_add_thumbnail');
 add_action('future_to_publish', 'easy_add_thumbnail');
 
} else {
 
  function eat_fail_requirements() {
 
   echo "<!-- Easy Add Thumbnail activated, but your WordPress doesn't support add_theme_support function -->";
 
  }
 
 add_action('wp_head', 'eat_fail_requirements');
 
}

E para rematar, aquí tedes o código completo do Plugin que incorpora un bo lote de funcións para ampliar as características do Protocolo XML-RPC. Unha morea de novas funcións que permiten incorporar os grandes pasos que deu o Framework WordPress neste último ano: a incorporación de tipos de post e a incorporación de taxonomías personalizadas que convirten, cando menos, un sistema de blog ordenado cronolóxicamente, nun potente CMS cuxos límites están na cabeza de quen traballa con eles.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
< ?php
/*
Plugin Name: WhatIf Android
Plugin URI: http://whatif.es/
Description: Enable connection between -What If Framework and Android APP-If.
Author: Pumpun Dixital
Version: 1.0
Author URI: http://pumpun.com
*/
 
/* 
This plugin is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as 
published by the Free Software Foundation.
 
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
*/
 
/*
 
 
88888888ba                                       88888888ba,  88        88            88 
88   "8b                                       88   `"8b  ""        ""  ,d         88 
88   ,8P                                       88    `8b             88         88 
88aaaaaa8P' 88    88 88,dPYba,,adPYba,  8b,dPPYba,  88    88 8b,dPPYba,   88     88 88 8b,   ,d8 88 MM88MMM ,adPPYYba, 88 
88""""""'  88    88 88P'  "88"  "8a 88P'  "8a 88    88 88P'  `"8a   88     88 88  `Y8, ,8P'  88  88   ""   `Y8 88 
88      88    88 88   88   88 88    d8 88    88 88    88   88     8P 88   )888(   88  88   ,adPPPPP88 88 
88      "8a,  ,a88 88   88   88 88b,  ,a8" "8a,  ,a88 88    88   88   .a8P  88  ,d8" "8b,  88  88,  88,  ,88 88 
88      `"YbbdP'Y8 88   88   88 88`YbbdP"'  `"YbbdP'Y8 88    88   88888888Y"'  88 8P'   `Y8 88  "Y888 `"8bbdP"Y8 88 
                       88                                                   
                       88                                                   
 
*/
 
 
// AUTOMATICALLY TURNS THE XML-RPC PROTOCOL ON IN WORDPRESS - ACTIVA AUTOMATICAMENTE EL PROTOCOLO XML-RPC DE PUBLICACION REMOTA EN WORDPRESS
 
update_option('enable_xmlrpc', '1');
 
 
// CUSTOM XMLRPC METHODS AMPLIA LOS METODOS DE ENTRADA VIA PROTOCOLO XML-RPC, EL SISTEMA DE PUBLICACION REMOTO DE WORDPRESS
 
add_filter( 'xmlrpc_methods', 'newMethods' );
 
function newMethods( $methods ) {
 $methods['wp.wifGetTaxonomies']    = 'wp_wifGetTaxonomies';
 $methods['wp.wifGetAllTaxonomies'] 	= 'wp_wifGetAllTaxonomies';
 $methods['wp.wifNewPost']   	 	= 'wp_wifNewPost';
 $methods['wp.wifGetRecentPosts']   	= 'wp_wifGetRecentPosts';
 $methods['wp.wifGetPage']   		= 'wp_wifGetPage';
 return $methods;
}
 
function wp_wifGetTaxonomies( $args ) {
 
	global $wp_xmlrpc_server;
 
	$wp_xmlrpc_server->escape($args);
 
	$blog_ID   = (int) $args[0]; // for future use
	$username = $args[1];
	$password  = $args[2];
	$tipo		= $args[3];
 
	if ( !$wp_xmlrpc_server->login( $username, $password ) )
		return new IXR_Error( 401, $wp_xmlrpc_server->error->message );
 
	$tags = array( );
 
		if ( $all_tags = get_terms($tipo) ) {
			foreach( (array) $all_tags as $tag ) {
				$struct['tag_id']			= $tag->term_id;
				$struct['name']				= $tag->name;
				$struct['count']			= $tag->count;
				$struct['slug']				= $tag->slug;
 
				$tags[] = $struct;
			}
		}  
		return $tags;
}
 
function wp_wifGetAllTaxonomies( $args ) {
 
	global $wp_xmlrpc_server;
 
	$wp_xmlrpc_server->escape($args);
 
	$blog_ID   = (int) $args[0]; // for future use
	$username = $args[1];
	$password  = $args[2];
 
	if ( !$wp_xmlrpc_server->login( $username, $password ) )
		return new IXR_Error( 401, $wp_xmlrpc_server->error->message );
 
	$tipo = "positivo";
	$tags = array( );
 
	if ( $all_tags = get_terms($tipo) ) {
		foreach( (array) $all_tags as $tag ) {
			$struct['tag_id']			= $tag->term_id;
			$struct['name']				= $tag->name;
			$struct['count']			= $tag->count;
			$struct['slug']				= $tag->slug;
			$struct['tipo']				= $tipo;
 
			$tags[] = $struct;
		}
	}  
 
	$tipo = "negativo";
	$tags_neg = array( );
 
	if ( $all_tags = get_terms($tipo) ) {
		foreach( (array) $all_tags as $tag ) {
			$struct_neg['tag_id']		= $tag->term_id;
			$struct_neg['name']			= $tag->name;
			$struct_neg['count']		= $tag->count;
			$struct_neg['slug']			= $tag->slug;
			$struct_neg['tipo']			= $tipo;
 
			$tags_neg[] = $struct_neg;
		}
	}  
	return array_merge($tags, $tags_neg);
}
 
// NEW POST WITH CUSTOM TAXONOMIES - PARA LA PUBLICACION DE NUEVOS POST CON CUSTOM TAXONOMIAS
 
function wp_wifNewPost($args) {
 
	global $wp_xmlrpc_server;
 
	$wp_xmlrpc_server->escape($args);
 
	$blog_ID   = (int) $args[0]; // we will support this in the near future
	$username = $args[1];
	$password  = $args[2];
	$content_struct = $args[3];
	$publish   = isset( $args[4] ) ? $args[4] : 0;
 
	if ( !$user = $wp_xmlrpc_server->login($username, $password) )
		return $wp_xmlrpc_server->error;
 
	$page_template = '';
	if ( !empty( $content_struct['post_type'] ) ) {
		if ( $content_struct['post_type'] == 'page' ) {
			if ( $publish )
				$cap = 'publish_pages';
			elseif ('publish' == $content_struct['page_status'])
				$cap = 'publish_pages';
			else
				$cap = 'edit_pages';
			$error_message = __( 'Sorry, you are not allowed to publish pages on this site.' );
			$post_type = 'page';
			if ( !empty( $content_struct['wp_page_template'] ) )
				$page_template = $content_struct['wp_page_template'];
		} elseif ( $content_struct['post_type'] == 'post' ) {
			if ( $publish )
				$cap = 'publish_posts';
			elseif ('publish' == $content_struct['post_status'])
				$cap = 'publish_posts';
			else
				$cap = 'edit_posts';
			$error_message = __( 'Sorry, you are not allowed to publish posts on this site.' );
			$post_type = 'post';
		} else {
			// No other post_type values are allowed here
			return new IXR_Error( 401, __( 'Invalid post type.' ) );
		}
	} else {
		if ( $publish )
			$cap = 'publish_posts';
		elseif ('publish' == $content_struct['post_status'])
			$cap = 'publish_posts';
		else
			$cap = 'edit_posts';
		$error_message = __( 'Sorry, you are not allowed to publish posts on this site.' );
		$post_type = 'post';
	}
 
	if ( !current_user_can( $cap ) )
		return new IXR_Error( 401, $error_message );
 
	// Check for a valid post format if one was given
	if ( isset( $content_struct['wp_post_format'] ) ) {
		$content_struct['wp_post_format'] = sanitize_key( $content_struct['wp_post_format'] );
		if ( !array_key_exists( $content_struct['wp_post_format'], get_post_format_strings() ) ) {
			return new IXR_Error( 404, __( 'Invalid post format' ) );
		}
	}
 
	// Let WordPress generate the post_name (slug) unless
	// one has been provided.
	$post_name = "";
	if ( isset($content_struct["wp_slug"]) )
		$post_name = $content_struct["wp_slug"];
 
	// Only use a password if one was given.
	if ( isset($content_struct["wp_password"]) )
		$post_password = $content_struct["wp_password"];
 
	// Only set a post parent if one was provided.
	if ( isset($content_struct["wp_page_parent_id"]) )
		$post_parent = $content_struct["wp_page_parent_id"];
 
	// Only set the menu_order if it was provided.
	if ( isset($content_struct["wp_page_order"]) )
		$menu_order = $content_struct["wp_page_order"];
 
	$post_author = $user->ID;
 
	// If an author id was provided then use it instead.
	if ( isset($content_struct["wp_author_id"]) && ($user->ID != $content_struct["wp_author_id"]) ) {
		switch ( $post_type ) {
			case "post":
				if ( !current_user_can("edit_others_posts") )
					return(new IXR_Error(401, __("You are not allowed to post as this user")));
				break;
			case "page":
				if ( !current_user_can("edit_others_pages") )
					return(new IXR_Error(401, __("You are not allowed to create pages as this user")));
				break;
			default:
				return(new IXR_Error(401, __("Invalid post type.")));
				break;
		}
		$post_author = $content_struct["wp_author_id"];
	}
 
	$post_title = isset( $content_struct['title'] ) ? $content_struct['title'] : null;
	$post_content = isset( $content_struct['description'] ) ? $content_struct['description'] : null;
 
	$post_status = $publish ? 'publish' : 'draft';
 
	if ( isset( $content_struct["{$post_type}_status"] ) ) {
		switch ( $content_struct["{$post_type}_status"] ) {
			case 'draft':
			case 'private':
			case 'publish':
				$post_status = $content_struct["{$post_type}_status"];
				break;
			case 'pending':
				// Pending is only valid for posts, not pages.
				if ( $post_type === 'post' )
					$post_status = $content_struct["{$post_type}_status"];
				break;
			default:
				$post_status = $publish ? 'publish' : 'draft';
				break;
		}
	}
 
	$post_excerpt = isset($content_struct['mt_excerpt']) ? $content_struct['mt_excerpt'] : null;
	$post_more = isset($content_struct['mt_text_more']) ? $content_struct['mt_text_more'] : null;
 
	$tags_input = isset($content_struct['mt_keywords']) ? $content_struct['mt_keywords'] : null;
	$taxonomytags_input = isset($content_struct['wp_taxonomytags']) ? $content_struct['wp_taxonomytags'] : null;
	$taxonomy_tipo = isset($content_struct['wp_taxonomy']) ? $content_struct['wp_taxonomy'] : null;
 
	if ( isset($content_struct["mt_allow_comments"]) ) {
		if ( !is_numeric($content_struct["mt_allow_comments"]) ) {
			switch ( $content_struct["mt_allow_comments"] ) {
				case "closed":
					$comment_status = "closed";
					break;
				case "open":
					$comment_status = "open";
					break;
				default:
					$comment_status = get_option("default_comment_status");
					break;
			}
		} else {
			switch ( (int) $content_struct["mt_allow_comments"] ) {
				case 0:
				case 2:
					$comment_status = "closed";
					break;
				case 1:
					$comment_status = "open";
					break;
				default:
					$comment_status = get_option("default_comment_status");
					break;
			}
		}
	} else {
		$comment_status = get_option("default_comment_status");
	}
 
	if ( isset($content_struct["mt_allow_pings"]) ) {
		if ( !is_numeric($content_struct["mt_allow_pings"]) ) {
			switch ( $content_struct['mt_allow_pings'] ) {
				case "closed":
					$ping_status = "closed";
					break;
				case "open":
					$ping_status = "open";
					break;
				default:
					$ping_status = get_option("default_ping_status");
					break;
			}
		} else {
			switch ( (int) $content_struct["mt_allow_pings"] ) {
				case 0:
					$ping_status = "closed";
					break;
				case 1:
					$ping_status = "open";
					break;
				default:
					$ping_status = get_option("default_ping_status");
					break;
			}
		}
	} else {
		$ping_status = get_option("default_ping_status");
	}
 
	if ( $post_more )
		$post_content = $post_content . "

This entry was written by chiu longina, posted on 9 Xullo, 2011 at 16:58, filed under Plugins and tagged , , . Leave a comment or view the discussion at the permalink.

Plugin jsonp SPIP

Descrición

O plugin “jsonp” da a posibilidade a SPIP de xerar un arquivo jsonp con contidos dos artigos publicados, para poder acceder a eles dende dominios diferentes ao que se atopa instalado o CMS.

Para tal efecto se crean dous arquivos:

1. o chamado jsonp-all que inclúe por defecto todos os campos que se poden poñer nun artigo máis os documentos adxuntos ao mesmo. Cuxa url sería http://url_do_sitio_spip/spip.php?page=jsonp-all
Exemplo en liña: http://www.berio.alg-a.org/spip.php?page=jsonp-all

2. o chamado jsonp que é configurable e permite poñerlle só aqueles campos que se queren dar a difundir. Así como os documentos clasificados por tipo.Cuxa url sería http://url_do_sitio_spip/spip.php?page=jsonp
Exemplo en liña: http://www.berio.alg-a.org/spip.php?page=jsonp

Baixar

Podes baixar o plugin no seguinte enderezo: plugin jsonp SPIP

Compatibilidade

O plugin é compatible coas seguintes versións de SPIP: SPIP 2.1
Asimesmo precisa da instalación do plugin CFG

Configuración

Para a súa configuración é preciso ter instalado o plugin CFG.

Este é o panel de configuración que afectará tan só ao arquivo jsonp:

Onde podemos ver que se permite seleccionar as seccións que conteñen os artigos que queremos que aparezan no jsonp, así como o número de artigos e os campos, que son: sobretítulo, título, subtítulo, descrición, cabeceira, pé, visitas, popularidade, idioma, notas, introducción, url do artigo, logotipo, logotipo de paso de rato, palabras clave, audios, imaxes e documentos.

Lectura do jsonp por jQuery

A chamada ao jsonp a través de jQuery debe ser feita coa variable callback=?, é decir, a url debería ser a seguinte (sustituíndo “url_da_miña_paxina” pola url verdadeira da túa páxina):
http://url_da_miña_paxina/spip.php?page=jsonp&callback=?
ou o que é o mesmo en código SPIP:

[(#URL_PAGE{jsonp})&callback=?]
o
[(#URL_PAGE{jsonp-all})&callback=?]

O plugin trae un exemplo de como poder ler o jsonp a través de jQuery. Que podedes consultar aquí: http://www.berio.alg-a.org/spip.php?page=example-load-jsonp

De todas formas aquí tedes o código, seguindo a documentación propia de jQuery respecto ao jsonp:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function(){
		$.getJSON('[(#URL_PAGE{jsonp})&callback=?]', function(data){
			$.each(data, function(entryIndex, entry){
				var li_id = "articulo_" + entry['id_article'];
	     	$("ul#warper").append(
	     		"<li class='articulo' id='" + li_id + "'><ul></ul></li>"
	     	);
	     	$("li#" + li_id + " ul").append(
	     		"<li><span>titulo: </span>" + entry['titre'] + "</li>"
	     		+"<li><span>id: </span>" + entry['id_article'] + "</li>"
	     		+"<li><span>sobretitulo: </span>" + entry['surtitre'] + "</li>"
	     		+"<li><span>subtitulo: </span>" + entry['soustitre'] + "</li>"
	     		+"<li><span>url: </span>" + entry['url_article'] + "</li>"
	     		+"<li><span>descriptivo: </span>" + entry['descriptif'] + "</li>"
	     		+"<li><span>cabeceira: </span>" + entry['chapo'] + "</li>"
	     		+"<li><span>pe de artigo: </span>" + entry['ps'] + "</li>"
	     		+"<li><span>visitas: </span>" + entry['visites'] + "</li>"
	     		+"<li><span>popularidade: </span>" + entry['popularite'] + "</li>"
	     		+"<li><span>idioma: </span>" + entry['lang'] + "</li>"
	     		+"<li><span>notas: </span>" + entry['notes'] + "</li>"
	     		+"<li><span>introduccion: </span>" + entry['introduction'] + "</li>"
	     		+"<li><span>logo: </span>" + entry['logo_article'] + "</li>"
	     		+"<li><span>logo de substitucion: </span>" + entry['logo_article_survol'] + "</li>"
	     	);
	   	});
	  	});
	});
</script>

Co correspondente html:

1
2
3
4
<body>
<ul id="warper">
</ul>
</body>

No que tan só hai un “ul” contenedor, xa que o resto do html é cargado dinamicamente co código javascript ao ler o jsonp.

This entry was written by berio, posted on 21 Febreiro, 2011 at 14:48, filed under Plugins and tagged , , , , . Leave a comment or view the discussion at the permalink.