i+d=pumpún

Pumpún Dixital. Marqués de Valadares, 14, 5º Ofic 10. APP DEV. Desenvolvemos aplicacións para o ollo e o oído I+D+i PLUS.

Plugin jsonp SPIP

Descrición

O plugin “jsonp” da a posibilidade a SPIP de xerar un arquivo jsonp con contidos dos artigos publicados, para poder acceder a eles dende dominios diferentes ao que se atopa instalado o CMS.

Para tal efecto se crean dous arquivos:

1. o chamado jsonp-all que inclúe por defecto todos os campos que se poden poñer nun artigo máis os documentos adxuntos ao mesmo. Cuxa url sería http://url_do_sitio_spip/spip.php?page=jsonp-all
Exemplo en liña: http://www.berio.alg-a.org/spip.php?page=jsonp-all

2. o chamado jsonp que é configurable e permite poñerlle só aqueles campos que se queren dar a difundir. Así como os documentos clasificados por tipo.Cuxa url sería http://url_do_sitio_spip/spip.php?page=jsonp
Exemplo en liña: http://www.berio.alg-a.org/spip.php?page=jsonp

Baixar

Podes baixar o plugin no seguinte enderezo: plugin jsonp SPIP

Compatibilidade

O plugin é compatible coas seguintes versións de SPIP: SPIP 2.1
Asimesmo precisa da instalación do plugin CFG

Configuración

Para a súa configuración é preciso ter instalado o plugin CFG.

Este é o panel de configuración que afectará tan só ao arquivo jsonp:

Onde podemos ver que se permite seleccionar as seccións que conteñen os artigos que queremos que aparezan no jsonp, así como o número de artigos e os campos, que son: sobretítulo, título, subtítulo, descrición, cabeceira, pé, visitas, popularidade, idioma, notas, introducción, url do artigo, logotipo, logotipo de paso de rato, palabras clave, audios, imaxes e documentos.

Lectura do jsonp por jQuery

A chamada ao jsonp a través de jQuery debe ser feita coa variable callback=?, é decir, a url debería ser a seguinte (sustituíndo “url_da_miña_paxina” pola url verdadeira da túa páxina):
http://url_da_miña_paxina/spip.php?page=jsonp&callback=?
ou o que é o mesmo en código SPIP:

[(#URL_PAGE{jsonp})&callback=?]
o
[(#URL_PAGE{jsonp-all})&callback=?]

O plugin trae un exemplo de como poder ler o jsonp a través de jQuery. Que podedes consultar aquí: http://www.berio.alg-a.org/spip.php?page=example-load-jsonp

De todas formas aquí tedes o código, seguindo a documentación propia de jQuery respecto ao jsonp:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function(){
		$.getJSON('[(#URL_PAGE{jsonp})&callback=?]', function(data){
			$.each(data, function(entryIndex, entry){
				var li_id = "articulo_" + entry['id_article'];
	     	$("ul#warper").append(
	     		"<li class='articulo' id='" + li_id + "'><ul></ul></li>"
	     	);
	     	$("li#" + li_id + " ul").append(
	     		"<li><span>titulo: </span>" + entry['titre'] + "</li>"
	     		+"<li><span>id: </span>" + entry['id_article'] + "</li>"
	     		+"<li><span>sobretitulo: </span>" + entry['surtitre'] + "</li>"
	     		+"<li><span>subtitulo: </span>" + entry['soustitre'] + "</li>"
	     		+"<li><span>url: </span>" + entry['url_article'] + "</li>"
	     		+"<li><span>descriptivo: </span>" + entry['descriptif'] + "</li>"
	     		+"<li><span>cabeceira: </span>" + entry['chapo'] + "</li>"
	     		+"<li><span>pe de artigo: </span>" + entry['ps'] + "</li>"
	     		+"<li><span>visitas: </span>" + entry['visites'] + "</li>"
	     		+"<li><span>popularidade: </span>" + entry['popularite'] + "</li>"
	     		+"<li><span>idioma: </span>" + entry['lang'] + "</li>"
	     		+"<li><span>notas: </span>" + entry['notes'] + "</li>"
	     		+"<li><span>introduccion: </span>" + entry['introduction'] + "</li>"
	     		+"<li><span>logo: </span>" + entry['logo_article'] + "</li>"
	     		+"<li><span>logo de substitucion: </span>" + entry['logo_article_survol'] + "</li>"
	     	);
	   	});
	  	});
	});
</script>

Co correspondente html:

1
2
3
4
<body>
<ul id="warper">
</ul>
</body>

No que tan só hai un “ul” contenedor, xa que o resto do html é cargado dinamicamente co código javascript ao ler o jsonp.

Este artigo escribiuno berio, publicado o 21 Febreiro, 2011 ás 14:48, gardado en Plugins e etiquetado como , , , , . Garda o permalink. Segue os comentarios do artigo co RSS feed que ten.